DENI Formula Future

Formula Future je moje bakalářská práce na téma „Design formulového vozu“ o které jsem vás informoval ve svém předchozím příspěvku. V následujícím textu, jsem se snažil vybrat ty nejzajímavější body ze psané části bakalářské práce.

Realizace formule je většinou plně zaměřena na jejich funkčnost, já jsem chtěl naopak vsadit na inovaci v oblasti designu a technologie. Jelikož se nejedná o projekt, který by byl opravdu realizován, domníván se, že jsem tak mohl učinit. Mým záměrem bylo vytvořit netradiční návrh, který by mohl především inspirovat a podněcovat pro jiný pohled na svět nejen formule.

Současný stav závodů přetechnizované a marketingové Formule 1 vedl k řešení – navrhovaná formule nebude mít nejlepší možné jízdní vlastnosti vzhledem k využívaným technologiím jako je např. kontrola trakce, což je paradoxně v rozporu s tím, co má F1 reprezentovat. Záměrně jsem tedy separoval svůj návrh od Formule 1 a začal vytvářet vlastní identitu. Myslím si, že závody by měly odrážet především schopnosti řidičů dosáhnout se svým vozem jeho limitů. Záměr byl tedy jasný, ztížit řidiči ovladatelnost vozu a zatraktivnit trať například pomocí detekčních zón snižujících výkon či změnami povrchů trati.

Jedním ze stanovených cílů bylo navrhnout tvarově, ale i konstrukčně inovativní formuli, která bude na první pohled působit uvěřitelně a funkčně. Samozřejmostí by měl být i ikonický tvar, který by reprezentoval novou éru formule a vytvořil novou vizi budoucnosti.

Dílo jsem nazval FF (Formula Future) neboli formule budoucnosti. Jedná se o dvoustopé závodní vozidlo určené pro jednoho řidiče na tratě vyhrazené pro závody Formula Future. Základní rozměry vozu jsou délka 5160 mm, šířka 2660 mm a výška 1260 mm. Délka FF je téměř stejná jako současné Formule 1, šířkou ji však o mnoho převyšuje, avšak stále se jedná o „drobka“ v porovnání s formulemi z budoucnosti v mé rešerši.

O pohon formule se starají čtyři elektromotory, z nichž každý je umístěn u jednoho kola. Motory na zadní nápravě jsou o něco větší a poskytují více výkonu a točivého momentu, což je vozu prospěšné především v průjezdu zatáčkami. Jedná se tedy o náhon na všechna čtyři kola. Samotné přenášení výkonu motorů na kola je specifické. Výkon je převáděn pomocí hřídele do spodní části kola, kde je vše převodováno tak, aby bylo možné otáčení pouze částí s pneumatikami.

Zvuk, jak je známo, je u automobilů s elektromotory problém. Vozy nejsou slyšet, a tím pádem se stávají nebezpečnějšími, proto i zvuk mé formule je produkován zesilovači, které vytvářejí specifický zvuk pro tuto formuli. Připomíná kombinaci zvuku proudového letounu a „hlasitého elektromotoru“.

Co se týká použitého matriálu, jedná se spíše o science fiction. Jde o nano bateriové články propletené vlákny, které spojuje pojivo s řízeným elektrickým polem a je tedy možné jeho hustotu přesouvat celým dílem karoserie.

Zatím to vypadá, že nejpravděpodobnějším pohonem budoucnosti budou elektromotory. Zaměřil jsem se tedy na inovativní pojetí uložení baterií, jak již bylo nastíněno, baterie mého vozu je vlastně samonosná bateriová karoserie složená z milionů bateriových nano článků.

Nápravy jsou převzaté ze současných vozů formule. Zavěšení je lichoběžníkového typu, které má na každé straně dvojice trojúhelníkových ramen. Odpružení je ukryto uvnitř dílu nazvaného „banán“. Vibrace od kol jsou přenášené šikmou vzpěrou.

Navíc jsou nápravy doplněné o schopnosti materiálu samotné karoserie, která je schopná měnit své vlastnosti, jako je pružnost a pevnost, podle pohybu elektromagnetického pole. Tímto způsobem je tedy možné měnit nastavení tuhosti vozu.

Ovládání vozu zajišťuje interaktivní a ergonomický volant s displayem, pohybovým čidlem a hlasovým ovládáním. Řidič musí najít harmonii mezi přetížením ve voze a schopností mít formuli pod kontrolou, volant není nikterak ukotvený. Funguje tedy na principu podobném dnešním závodním hrám v chytrých telefonech. Dalšími nestandardními ovládacími prvky jsou klapky na křídlech a ocasní ploutev umožňující práci s aerodynamikou vozu.

A v neposlední řadě je také důležité myslet na bezpečnost. Zde se nám opět projevuje výhoda nového materiálu, vůz je schopen přenastavit tuhost karoserie tak, aby si při případném nárazu vytvořil ideální deformační zónu. Dalšími pasivními bezpečnostními prvky jsou průhledný ochranný kryt kabiny a vnitřní i vnější panoramatický airbag.

Největším přínosem mé práce je dle mého názoru virtuální zrealizování představy budoucnosti, která dává podnět veřejnosti k utváření představy o budoucím světě. Tyto nástiny mohou přímo ovlivnit naši budoucnost a to je to, o co by se měl každý designér především zajímat. Design v této tématice je výborným nástrojem k ovládání podvědomí lidí.

Revoluční myšlenkou je také pojetí baterie jako samonosné karoserie s vlastnostmi nového materiálu s proměnlivou strukturou. Materiál také přináší změnu pohledu na deformační zóny vozu a tím pádem na bezpečnost.

Dalším přínosem práce může být změna pohledu na závody formule. Kde kladu důraz především na kvality a schopnosti řidičů. Zároveň ve své práci poukazuji na změny tratě, na kterých by docházelo často ke změnám povrchů a nacházely by se na nich také detekční body, které by mohly například na krátkou dobu snížit nebo zvýšit výkon formule. Příjemnou změnou by, pro diváky nejen na závodišti, ale i doma, byla možnost napojit se na kameru každého z vozů a libovolně mezi nimi přepínat, to samé by bylo možné i u kamer kolem trati.

Like!