Tuning 101: Základy úprav motoru podle HKS, část 1.

Po rubrice JDM 101, kde představujeme jednotlivé aspekty japonské automobilové kultury, tady máme další „101″ kategorii, ve které se chceme více zaměřit na konkrétní úpravy aut a vše co k tomu patří. Máme ale naštěstí dost sebereflexe na to, abychom věděli, že skoro nic nevíme a tak vás tady nebudeme trápit teoriemi a domněnkami z naší vlastní hlavy. Místo toho se zaměříme na překlady článků od firem a lidí, kteří už něco dokázali a jejich know-how tak mohli načerpat i ti z vás, kteří si s cizími jazyky neví moc rady. A začneme rovnou ve velkém s největším japonským úpravcem HKS a jejich základním průvodcem úprav motorů.

Ještě než se pustíme do samotného překladu prvního dílu, tak vás musíme upozornit, že jde opravdu o základy. Pokud máte byť jen trochu přehled o autech, tak to pro vás bude jen opakování a ty z vás, kteří jsou posedlí technikou tahle přílišná jednoduchost nejspíš urazí. Pointou všech „101″ článků není rozebírat věci do hloubky, ale dát nějaký základ těm, kteří svět aut teprve objevují.

Co je to tuning? Co vše musíte mít při úpravách na paměti?

HKS považuje „tuning“ za vylepšení celkového výkonu a chování auta v návaznosti na potřeby řidiče. Při úpravách aut mohou mít někteří řidiči nesprávné znalosti, kvůli kterým používají úpravy, které neodpovídají jejich potřebám. Z tohoto důvodu je důležité, aby řidič věděl co od auta čeká, jaký je jeho cíl a jaké úpravy k dosažení tohoto cíle potřebuje. Zde se pokusíme vysvětlit jak lehké, tak pokročilé úpravy motoru co nejjednodušeji.

Poznámka: Bezpečnost je při úpravách výkonu a chování auta vždy na prvním místě. Lepšího celkového výkonu a chování jako takových se dosáhne úpravou tří základních vlastností automobilu: zrychlení, zpomalení a zatáčení a vzájemnou rovnováhou mezi těmito třemi elementy. Při zvýšení výkonu motoru se například mohou objevit nedostatky při brzdění nebo na podvozku, které dříve nebyly znát. Záměna pouze jednoho dílu může zvýšit zatížení a opotřebení jiných dílů a tak je pro bezpečné navýšení výkonu důležité zachování správné rovnováhy všech dílů.

Základní mechanismy motoru – První krok k úpravám motoru je pochopení jak funguje

Auta nebudou jednoduše rychlejší tím, že na ně namontujete jiné díly. Musíte vědět co od motoru očekáváte a poté ho upravit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. To samé platí i v případě navyšování výkonu. Existuje mnoho způsobů jak získat více výkonu, ať už ale chcete vysoký výkon v maximálních otáčkách na závodění nebo jeho co nejlepší průběh v nižších otáčkách pro pohodlné denní ježdění, volba dílů a jednotlivých úprav se v těchto případech liší. Abyste co nejlépe věděli jakou cestou jít, musíte pochopit jak motor a jeho komponenty fungují.

1) Filtr sání
Co je to: Zařízení, které filtruje a odstraňuje prach a nečistoty ze vzduchu, který proudí do motoru. Většina standardních filtrů sání jsou uloženy v boxu sání v motorovém prostoru.
Úpravy: Výměna vzduchového filtru nebo celého boxu sání za jiný s co nejvyšší prostupností. Průchodnost sání je dále možné zvýšit výměnou sacího potrubí za jiné, méně omezující.

2) AFM – Váha vzduchu
Co je to: Senzor, který měří množství vzduchu proudícího do motoru. Řídící jednotka motoru (ECU) pomocí něj usoudí, kolik paliva je potřeba. Existuje několik druhů AFM jako například „L Jetro“ nebo „Hot wire“.
Úpravy: Váhu vzduchu je možné vyměnit za větší s lepším průchodem vzduchu. Lze jí také úplně odstranit a nahradit „D Jetro“ senzorem. V tom případě je ale nutná výměna řídící jednotky za plně programovatelnou.

3) Turbodmychadlo
Co je to: Turbodmychadlo využívá výfukových plynů k roztočení turbíny. Ta je spojena s kompresorem, který dodává stlačený vzduch do motoru. To umožňuje i malým motorům dosáhnout vysokého výkonu.
Úpravy: Nejjednodušší úprava turba je zvýšení jeho plnícího tlaku. Pro vyšší výkon je ale vhodná výměna turba za větší. Turbo je také možné použít na autě, které jím původně vybaveno nebylo pomocí tzv. „bolt on turbo kitu“.

4) Mezichladič
Co je to: Zařízení, které snižuje teplotu vzduchu stlačeného turbodmychadlem. Jak je vzduch stlačen, narůstá jeho teplota, čímž se snižuje hustotu vzduchu a objem kyslíku v něm. Méně kyslíku znamená méně výkonu.
Úpravy: Zvětšení objemu mezichladiče a jeho přesun na místo s větším průtokem vzduchu, jako například uprostřed nárazníku. Je také možné použít ostřik mezichladiče vodou pro další snížení teploty.

5) Škrtící klapka
Co je to: Škrtící klapka je součást systému sání vzduchu a pohybem klapky ovládá kolik vzduchu v danou chvíli proudí do motoru. Tradiční mechanické škrtící klapky jsou spojeny lankem přímo s plynovým pedálem, ale moderní auta čím dál častěji využívají elektronické systémy pro její ovládání.
Úpravy: Zvětšení vnitřního průměru škrtící klapky bude mít za následek větší průchodnost vzduchu. Použití škrtících klapek pro jednotlivé válce je také možné. U elektronicky ovládaných klapek existují systémy, které sníží prodlevu mezi sešlápnutím plynu a její reakcí.

6) Sání
Co je to: Sání je místo, kde se shromažďuje vzduch před jeho cestou do motorového prostoru. Hlavním úkolem sání je zajištění adekvátního a rovnoměrného množství vzduchu pro všechny válce, ale také zvýšení objemu vzduchu a rychlosti jeho proudění.
Úpravy: Podle druhu a cíle úprav může být sání vyměněno za jiné s větším objemem. Efektivita sání může být také zvýšena úpravou jeho vnitřku.

7) Vačky
Co je to: Vačky jsou poháněny klikovou hřídelí pomocí rozvodového řemene a ovládá jak moc a jak dlouho jsou otevřeny ventily. Vačky mají velký vliv na charakteristiku motoru.
Úpravy: Vačky lze vyměnit za jiné s větším zdvihem ventilů a delší dobou jejich otevření. To má většinou za následek větší nárůst výkonu ve vyšších otáčkách, ale používají se také u turbomotorů, kde napomáhají jeho odezvě v nižších a středních otáčkách.

8) Ventily
Co je to: Ventily svým otevřením umožňují naplnění válce směsí benzínu a vzduchu a po jejím zapálení umožní zbylým spalinám motor opustit. Existují systémy, které upravují čas, kdy se ventily otevřou a tím částečně mění charakteristiku motoru. Takovým systémům se říká Variable Valve Timing (VVT – variabilní časování ventilů).
Úpravy: Výměna ventilových pružin, které drží ventily na svém místě za tvrdší zajistí přesnější pohyb ventilů při sledování vačky. Lze také použít ventily s větším průměrem či upravit dobu, během které jsou otevřeny.

9) Svíčky
Co je to: Svíčky jiskrou zapálí směs vzduchu a benzínu ve spalovacím prostoru. Různé motory vyžadují různé druhy svíček, které jsou také dostupné s prkvy iridia či platiny.
Úpravy: Svíčky mají teplotní rozsah, který musí být zvýšen spolu s rostoucí úrovní úprav. Příliš vysoký teplotní rozsah však může způsobit vadný zážeh, výběru svíček je proto třeba věnovat důkladnou pozornost.

10) Spalovací prostor
Co je to: Spalovací prostor má tvar válce, ve kterém se pohybuje píst. Vačka a ventily jsou uloženy v takzvané hlavě motoru, zatímco písty a kliková hřídel jsou uloženy v bloku motoru.
Úpravy: Zvětšení průměru válce a použití širšího pístu zvětší objem motoru. Tomuto postupu se říká zvětšení vrtání a jde o velmi náročnou a pokročilou úpravu.

11) Písty
Co je to: Výbuch ve spalovacím prostoru posune píst dolů, který je přes ojnici spojen s klikovou hřídelí a tu tak roztočí. Podél obvodu pístu se nachází tzv. pístní kroužky, které utěsňují spalovací prostor.
Úpravy: Když je výkon navýšen natolik, že ho sériové písty už nedokáží snést, vymění se zpravidla za kované. Vyvážením váhy jednotlivých pístů se může dosáhnout lepšího vyvážení chodu motoru a tím také jeho odezvy.

12) Ojnice
Co je to: Ojnice spojují píst s klikovou hřídelí a převádí tak lineární pohyb pístu na rotační pohyb klikové hřídele.
Úpravy: Tento díl je jeden z nejvíce zatížených v celém motoru a zpravidla selže jako první. Ojnice mohou být vyměněny za pevnější a z pravidla se dělí na dva typy podle svého designu – na „I“ ojnice a „H“ ojnice. Stejně jako u pístů jejich vyvážení hmotnosti vede k lepšímu chodu motoru a jeho odezvě.

13) Kliková hřídel
Co je to: Kliková hřídel přijímá vertikální pohyb pístů přes ojnice a mění ho na rotační. Má několik vyvažovacích závaží, které zajišťují plynulý chod motoru.
Úpravy: Stejně jako u pístů a ojnic se s narůstajícím výkonem zvyšuje námaha klikové hřídele. Pravidlo o vyvážení jednotlivých komponent zde samozřejmě platí také.

14) Svody
Co je to: Svody sbírají výfukové plyny z jednotlivých válců a svádí je dohromady do jedné roury. Délka a způsob provedení jednotlivých trubek může mít výrazný vliv na výkon motoru, obzvlášť u atmosférických motorů.
Úpravy: Nejčastější úpravou je srovnání délky svodů od jednotlivých válců na stejnou vzdálenost. U turbomotorů je při výměně turba v některých případech za potřebý vyměnit i svody.

15) Výfuk
Co je to: Výfuk odvádí spaliny k zádi auta a snižuje hluk motoru pomocí různých tlumičů. Běžná auta mají hlavní tlumič na konci vozu s několika menšími tlumiči uprostřed výfukového potrubí.
Úpravy: Zvětšení průměru výfukového potrubí a zvětšení úhlu ohybů sníží jeho odpor a tím zvýší výkon. Příliš malý odpor však může mít za následek špatné vyplachování válce a tím výkon naopak ubírat.

16) Katalyzátor
Co je to: Katalyzátory se nachází ve výfukové soustavě a převádí jedovaté plyny jako oxid uhelnatý nebo oxid dusnatý a dusičitý a další jedovaté uhlovodíky na oxid uhličitý a vodu. Použití katalyzátoru je dnes povinné u všech nových aut ve většině zemí světa.
Úpravy: Vnitřek katalyzátoru obsahuje velké množství malých děr, které výrazně ovlivňují průchodnost výfuku. Výměna za sportovní katalyzátor s lepší průchodností může zvýšit efektivitu výfuku a zároveň zachovat své čistící vlastnosti. Odstranění katalyzátoru je ilegální v řadě zemí.

V příštím díle se podíváme na konkrétní úpravy motoru a díly z nabídky HKS, jejich výhody a nevýhody a všechno ostatní, co s tím souvisí.

Grafika © HKS Co., Ltd.

tagy: ,
52 likes