Autoideas: Vše se mění…

Vítejte v novém roce přátelé!

Dlouho jsem vám nic nenapsal – konec roku, hodně práce a pak následoval zasloužený odpočinek a alespoň na týden vypnutí hlavy a odpočinek těla. Koneckonců zvířata jsou v zimě také méně aktivní, odpočívají, nabírají sílu do dalšího roku, tak proč by lidé měli pořád šílet?

Než začnou mé příspěvky z autíčkového světa, cítím nutkání se prvním letošním blogem vyjádřit ke změnám, které se udály v roce 2012. Zlomový rok, zcela zásadní a to jak z hlediska osobního vývoje nás, jednotlivých lidských bytostí, tak z pohledu změny kolektivního vědomí. Možná někdo čekal tři dny tmy nebo si kupoval zásoby jídla a měl strachu z rabování, ale transformace se projevila klidněji.

Důležité přitom bylo hlavně zůstat vědomou bytostí a vnímat, víc než kdy jindy.

Vědomí, tak důležité, mnohokrát opakované slovo. Co to vlastně znamená být vědomý? Být bdělý, žít v přítomnosti, v pravdě a upřímnosti sám k sobě. To je velmi důležité, a ač to může znít jednoduše, snadné to není. Kdo z nás opravdu žije v pravdě, upřímnosti a vědomě řídí své kroky na planetě Zemi, kroky a pohyby, které jsou zároveň v souladu s proudem synchronicity, neboli vesmírného (či božského chcete-li) vědomí?
S koncem roku 2012 skončila urychlená proměna vědomí. Změny v chování lidí vidím všude kolem, v okruhu svých blízkých a díky seminářům a přednáškám různých mistrů i z jiných míst na Zemi, ať už zprostředkovaně či osobně. Díky propojení internetem člověk nachází přesně ten typ zprávy, který vyhledává (to je zákon přitažlivosti), takže pokud se naladíte na zásadní informace, které přinášejí naději na změnu starého, rozpadajícího se materialistického systému, také se vám jich dostane. Pokud budete řešit kraviny, budete jimi také obklopeni.
S tím, jak se vědomí lidstva konečně probouzí, se dějí změny i planetě Zemi, která aktivuje svou energii jako nikdy předtím. Plně věřím, že žijeme v obzvlášť zajímavé době, která nám přinese mnoho nového poznání a konečně posune možnosti té šedé hmoty, co máme v hlavě. Mozek, který tak málo používáme, zahleděni do svých egoistických představ a iluzí. Mozek, tu krásnou bránu, ve které neustále probíhají elektromagnetické impulzy jako divoké bouřky a která nám umožňuje spojení s vyššími úrovněmi vědomí.

S lidstvem ani naší planetou to samozřejmě v současné době vůbec nevypadá dobře. Společnost je těžce nemocná, celá představa „kapitalismu“, „konzumu“ a „tržního způsobu života“ se hroutí. Logicky se musí zhroutit, je proti naší přirozenosti, proti přírodě. Jakmile si uvědomíte, že jsme všichni vesmírné bytosti vzájemně propojené, zmizí nesmyslná touha se oddělovat a stavět zdi. Když se dostanete z moci zákeřného ega do stavu vyššího vědomí a souladu s vesmírem, nejen, že se vám změní celý život, ale okamžitě se přirozeně začnete vzájemně podporovat, pomáhat si a chovat se k sobě ohleduplněji. Lidstvo všechny léky na své společenské nemoci (jsme na prahu dospělosti, civilizace v pubertě) dávno má – a nemusí pro ně do lekárny. Tam vám dají leky a budete se lekat, ale já píši o přirozených cestách uzdravení.

Všechno, úplně všechno co potřebujete ke štěstí, máte v sobě. Všechno, nic dalšího nepotřebujete, vše je ve vás dokonale integrováno. Takže tady to není o hledání něčeho „venku“, tohle je o rozpomenutí se na všechny znalosti, informace, poznatky, které máme hluboko v sobě. Budíček lidstva, už to začalo. Kecy ve smyslu „jednou půjdu ven a změním svět“ atd. už nemají význam. Už to začalo, teď a tady se kompletně mění řád světa. Civilizace i přírody. Už neříkejte, to se nějak vyřeší, řešte to vy sami, vždyť víte jak, jenom chtít! Všechny klíče od zamčených dveří vlastně máte před nosem, jen se podívat!
A planeta Země? Naše matka, neskutečná živoucí bytost, naše ochránkyně. V klidné části sluneční soustavy v galaxii Mléčné dráhy nám dovoluje, abychom se vyvíjeli, a s bezpodmínečnou láskou nám odpouští veškeré naše hloupé přehmaty, ignoruje naše soukromé války a boje o moc – a proč? Protože v nás věří, miluje nás, jsme její děti. Tak se podle toho chovejme. Pomáhejme planetě, pomáhejme přírodě, kde můžeme, něco s tím společně i jednotlivě dělejme. Všechno souvisí se vším…
Mám šanci k vám díky tomuto blogu občas mluvit, předat vám své myšlenky, které považuji za důležité a cítím nutnost k jejich sdílení. Pokud cítíte, vyjádřete se, komunikujte, je to naše základní právo. Máme se jako lidstvo hodně co učit, ale jsme chráněni a milováni. Každý z nás je jedinečnou a úchvatnou bytostí plnou tvůrčích, kreativních myšlenek a nápadů, které podporují univerzální mír na planetě Zemi.

Všech si vás vážím a jsem z hloubi duše vděčný, že tu mohu být. Změny už se staly, vědomí lidstva se vyvíjí. A my s ním – já osobně cítím změny velmi jasně. Během minulého roku jsem vyřešil hodně věcí. V práci postoupil, konečně rozhýbal důležitý projekt, našel si fungující tým, vystěhoval smečku kamarádů z bytu, který jsem vyčistil a poté začal žít s rodinou. To jsou jen příklady. Všechny mé rodinné vazby a vztahy jsou v harmonii, vše řeším upřímně a v pravdě. Zrušil jsem facebook – sledování a komentování a lajkování nesmyslů a různých banalit mi bralo čas, který nyní umím lépe zužitkovat. Omezil jsem pití – bránilo mi být vědomou bytostí, je to útěk z reality, a já už se nehodlám vzdávat zodpovědnosti za svůj život a skutečnost, kterou vytvářím. Další berličkou je kouření – skrývání se za oblaka dýmu, které vám akorát halí duši a omezuje její záření. Přestal jsem s tím a víte co? Vůbec mi to nechybí, svobodně dýchám, jsem šťastnější. Začal jsem posilovat, běhat venku po kopcích a lesích, opět se vrátil se snowboardu. A víte co? To je teprve začátek…

Prosím vás všechny, zklidněte občas své myšlenky, zastavte se a sledujte okolí. Dravce na obloze, nebe, stále se měnící a neskutečné, krajinu, město, lidi, všechno. Sklidněme se a meditujme, napojme se na planetu. Hned zříme, jakou cestou jít dál…

Změny se už dějí a záleží jen na každém konkrétně z nás, kdo zůstane zaseknutý v čase a kdo se bude posunovat dál a objevovat dosud netušené možnosti tohoto krásného světa. Můžeme žít vedle sebe a přesto se nikdy nevidět, necítit a nepromluvit spolu – dostáváte jen to, co si přivoláváte. Ale vzhledem k potenciálu, který je ukrytý v každé živé bytosti by byla škoda se někdy skrývat ve stínu, když můžete zářit. Všichni jsme propojení a jen v jednotě můžeme cestovat vesmírem…
Oslepte svět svojí září, ukažte, co ve vás je. Modlím se za vás všechny, přeji jasné světlo na vaší cestě, pravdu, upřímnost a čestnost vašemu jednání do nového roku. Držte se, nic není ztraceno!

Namasté

Fr93

Like!